TAM PARAMETRİK – KISMİ PARAMETRİK MODELLEME

  • Tekne formu ve takıntılarının global/lokal parametrelere bağlı tam parametrik tasarımı
  • Mevcut geometrilerin çeşitli yöntemlerle kısmi parametrik modifikasyonu
  • Alternatif geometri oluşturulması
  • Form serisi geliştirilmesi

ÇOK AMAÇLI FORM OPTİMİZASYONU

  • Parametrik model tabanlı çok amaçlı form optimizasyonu
  • Takıntıların geometrik optimizasyonu

 

Alternatif baş formları

 

Form Serisi

 

 

Form Tasarım Parametreleri

 

 

 

Tam Parametrik Su Altı Formları

 

 

 

Başlangıç formu ile optimum formun karşılaştırılması

 

 

 

Tek amaç fonksiyonu için optimum olan dizaynların değişken parametrelerinin değişimi

 

 

 

Tüm alternatif formlar için değişken parametrelerin değişimi

 

 

 

Tüm alternatif formların dağılımı

 

 

 

PARAMETRİK TASARIM – HİDRODİNAMİK OPTİMİZASYON