GEMİ HAREKETLERİ VE DENİZCİLİK ANALİZLERİ

  • Farklı yöntemlerle düşey gemi hareketleri hesaplamaları
  • Gemi hareketleri transfer fonksiyonları elde edilmesi
  • Karışık deniz durumlarında gemi hareketlerinin hesaplanması
  • Polar diyagramları

 

 

TEMEL MANEVRA ANALİZLERİ

  • Dönme Hesabı
  • Zig-zag Hesabı
  • Durma Hesabı
Gemi Hareket ve Manevraları
Etiketlendi: