CFD İLE AKIŞ ANALİZLERİ VE DENİZALTI DALIŞ-ÇIKIŞ SİMÜLASYONU

Sualtı ve suüstü platformlarının direnç tahminleri

 

 

CFD İLE KAYICI TEKNE AKIŞ ANALİZLERİ

Kayıcı tekne performans tahmini

  • Direnç & Güç hesaplamaları
  • Yunuslama bölgesinin belirlenmesi
  • Form optimizasyonu

 

 

CFD İLE PERVANE AKIŞ ANALİZLERİ

  • Pervane Hidrodinamik Performansının İncelenmesi
  • Pervane Hidro-Akustik Performansının İncelenmesi
  • Pervane-Tekne Etkileşiminin İncelenmesi
  • Pervane Kavitasyonunun CFD ile Modellenmesi
CFD Hesaplamaları
Etiketlendi: